902: Beregning » Beregn iso-kurver


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktionsbeskrivelser
 3. Procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne programfunktion anvendes til hhv. dannelse af trekantsmodel til interpolation og beregning af iso-kurver for fremløbs-, returløbs- og differenstryk samt fremløbstemperatur.

Som forudsætning for beregningen af iso-kurverne skal der forelægge hydrauliske/termiske beregningsresultater.

2. Funktionsbeskrivelser

Vælg menupunktet Beregn » Beregning af iso-kurver og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Beregn kurver
  • Feltet Isobar baseret på tryk i fremløb
   Heri angives hvorvidt der ønskes dannet isobarernes kurvebillede udfra de beregnede tryk i fremløb.
  • Feltet Isobar baseret på tryk i returløb
   Heri angives hvorvidt der ønskes dannet isobarernes kurvebillede udfra de beregnede tryk i returløb.
  • Feltet Isobar baseret på differenstryk
   Heri angives hvorvidt der ønskes dannet isobarernes kurvebillede udfra de beregnede differenstryk.
  • Feltet Isotermer baseret på temp. i fremløb
   Heri angives hvorvidt der ønskes dannet isotermernes kurvebillede udfra de beregnede temperaturer i fremløb.
  • Feltet Antal niveauer
   Heri angives det antal niveauer, der skal dannes iso-kurver for, i intervallet mellem de valgte beregningsresultaters minimums- og maksimumværdier.
  • Feltet Procent udført
   Heri angives den procentvise fremdrift ifm. dannelsen af de angivne iso-kurver.
  • Knappen Start beregning
   Herved beregnes de angivne iso-kurver på det angivne niveau.
 • Rammen Dan trekanter
  • Feltet Procent udført
   Heri angives den procentvise fremdrift af trekantdannelsen.
  • Feltet Trekanter ikke dannet! / Antal trekanter
   Heri listes enten at trekanterne endnu ikke er dannet eller det samlede antal dannede trekanter.
  • Knappen Start beregning
   Herved igangsættes trekantsdannelsen.
 • Knappen Slut
  Herved afsluttes programfunktionen og dialogboksen lukkes.

3. Procedurebeskrivelser

Følgende procedure anvendes til beregning af interpolations-trekanter og iso-kurver:

 1. Start med at danne interpolerings-trekanter ved at vælge Start beregning i rammen Dan trekanter.
 2. Udpeg derefter i rammen Beregn kurver den eller de isobarer og/eller isotermer, der ønskes dannet.
 3. Angiv i feltet Antal niveauer: hvor mange niveauer (=isobarer/-termer), der ønskes beregnet og dermed senere vist.
 4. Vælg Start beregning i rammen Beregn kurver.

Iso-kurverne vises i tegningsfeltet vha. menupunktet Medtages » Iso-kurver og tekst ved knuder som beskrevet i kapitlet 704: Medtages » Iso-kurver og tekst ved knuder.