904: Beregning » Opsætning for beregning


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Opsætning for beregning
····································· Relateret programdokumentation ······································
 •  

1. Anvendelse og forudsætninger

Denne funktion anvendes hhv. til angivelse af hvilke enheder, der anvendes i beregningsmodulet, samt hvor meget hukommelse, der skal afsættes til administration af knudepunkter.

2. Opsætning for beregning

Vælg Beregning » Opsætning for beregning og følgende dialogboks fremkommer:

 • Rammen Enhed for tryk
  Angiv hvorvidt tryk igennem hele beregningsmodulet skal angives i meter vandsøjle (mVs) eller hektoPascal (hPa).
 • Rammen Enhed for flow
  Angiv hvorvidt flow igennem hele beregningsmodulet skal angives i liter pr. sekund (l/s) eller kubikmeter pr. time (m3/h).
 • Feltet Max. antal knuder
  Angiv det maksimale antal knuder i feltet Max. antal knuder. Denne værdi har betydning for hvor meget PC-hukommelse, der indledningsvis afsættes til knudepunktsoplysninger.