921: Diverse » Konvertering / reperation af database » Database Desktop


Opdateret 18-08-2017

Indhold:

 1. Anvendelse og forudsætninger
 2. Funktions- og procedurebeskrivelser
····································· Relateret programdokumentation ·····································

1. Anvendelse og forudsætninger

Med dette menupunkt opnås en SQL-adgang til database-tabellerne i det aktuelle projekt.

Det anbefales, at der først udføres en backup før end menupunktet anvendes.

Læs en generel beskrivelse af SQL-søgninger i kapitlet Grænseflade: SQL-søgninger.

2. Funktions- og procedurebeskrivelser

 • Forespørgselsfeltet
  Heri angives SQL-forespørgslen.
 • Resultatfeltet
  Heri listes resultatet af SQL-forespørgslen efter valg af knappen Open.
 • Editeringsknapperne under Resultatfeltet
  De viste knapper udfører følgende læst fra venstre:
  - Første post i database-tabellen.
  - Forrige post i database-tabellen ift. den aktuelle post.
  - Næste post i database-tabellen ift. den aktuelle post.
  - Sidste post i database-tabellen.
  - Tilføj ny post i database-tabellen.
  - Fjern aktuelle post i database-tabellen.
  - Editer aktuelle post i database-tabellen.
  - Gem den aktuelle editering.
  - Annuller den aktuelle editering.
  - Fortryd de(n) seneste editering.
 • Knappen Open
  Herved udføres SQL-forespørgslen som angivet i Forespørgselsfeltet og resultatet åbnes nederst i Resultatfeltet.
 • Knappen Exec
  Herved udføres SQL-kommandoen i det angivne datasæt og der listes ikke et resultat i Resultatfeltet.
 • Feltet RequestLive
  Er feltet markeret kan der foretages rettelser direkte i Resultatfeltets værdier. Er feltet ikke markeret er Resultatfeltets værdier read-only.
 • Feltet Opslag i...
  Heri angives hvilken anden datasæt end ledningsdatabasen, der ønskes foretaget opslag i. Den aktuelle grundkorts- og lokale forbrugerdatabase er angivet under 805: Diverse » Opsætning.