Programdokumentation

for

DFF-EDB Ledningsregistrering


Opdateret 31-08-2017
 
00. Generel introduktion
» Introduktion til Geografisk InformationsSystem (GIS) og Geodata

00. Generel programanvendelse
»  00. Programinstallation og -afvikling
» 00. Administration af genveje
»  00. Generelle programinformationer
01. Zoom:
101: Zoom » Zoom ind 1
102: Zoom » Zoom ud 1
103: Zoom » Oprindeligt billede 1
108: Zoom » Foregående billede 1
109: Zoom » Gentegn, normal 1
110: Zoom » Gentegn, uden slet 1
111: Zoom » Triptæller 1
112: Zoom » Gadenavn fra vejmidte 1
922: Zoom » Zoom til FOF installation 1
Naviger
» 113: Zoom »Naviger » Op 1
» 114: Zoom »Naviger » Ned 1
» 115: Zoom »Naviger » Venstre 1
» 116: Zoom »Naviger » Højre 1
» 117: Zoom »Naviger » Roter med uret 1
» 118: Zoom »Naviger » Roter mod uret 1
» 119: Zoom »Naviger » Luk programmet 1
1
02. Opslag:
201: Opslag » Udtegn plan 1
202: Opslag » Definer plan 1
214: Opslag » Udpeg område til udprintning 1
203: Opslag » Udtegn bestemt gade 1
205: Opslag » Udtegn hele byen 1
207: Opslag » Udskriv skærmbillede på printer 1
208: Opslag » Udskriv på printer i målforhold 1
213: Opslag » Tilpas billedformat og udskriv på printer i målforhold 1
209: Opslag » Målforhold og billedformat 1
210: Opslag » Valg af printer/plotter 1
211: Opslag » Kopier til klippebord 1
212: Opslag » Eksporter til SVG 1
215: Opslag » Eksporter til PDF 1
218: Opslag » Eksporter til EMF 1
216: Opslag » Programhistorik 1
217: Opslag » Datapakker fra DFF-EDB 1
03. Udpeg:
301: Udpeg » Peg i grundkort 1
302: Udpeg » Peg på ledning 1
303: Udpeg » Udpeg forbruger 1
04. Tekster:
403: Tekster » Nordpil 1
404: Tekster » Påskrift 2
405: Tekster » Genfindingsmål 2
406: Tekster » Egenskabstekster 2
407: Tekster » Komponentnr 2
411: Tekster » Forbrugeroplysninger 2
408: Tekster » Tekst i tegningshoved 2
409: Tekster » Brugerdefineret tegningshoved 1
410: Tekster » Påskrifter på tabelform 2
412: Tekster » Genfindingsmål på tabelform 2
05. Ledninger:
501: Ledninger » Digitaliser 2
504: Ledninger » Knudepunkter 3
Ledninger » Egenskabsdata
» 505: Ledninger » Egenskabsdata » Ret egenskabsdata 3
» 518: Ledninger » Egenskabsdata » Oversigt, egenskabsdata 3
 
506: Ledninger » Stykliste 1
507: Ledninger » Komponentregister 3
508: Ledninger » Brudkartotek 3
509: Ledninger » Knudeautomatik 3
510: Ledninger » Egenskabsdata via påskrifter 3
511: Ledninger » Parkering-Tilbagelægning af egenskabsdata 3
512: Ledninger » Redigering af ledningsdata 2
513: Ledninger » Transformation af ledninger 2
514: Ledninger » Bitmap som baggrund 2
519: Ledninger » ECW som baggrund 2
515: Ledninger » WebMapService 1
520: Ledninger » Konvertering til ECW 2
516: Ledninger » Indsæt billeder 2
517: Ledninger » Oversigt over indsatte billeder 2
06. Forbrugere:
601: Forbrugere » Udpeg tilslutning 3
602: Forbrugere » Opret potentielle forbrugere 2
603: Forbrugere » Udskriv lukkeliste 3
604: Forbrugere » Korrektion af forbrug og samtidighed 2
605: Forbrugere » Overførsel af data fra forbrugerdatabase til lokale data 1
606: Forbrugere » Overførsel af forbrugerdata fra ascii fil 1
07. Medtages:
701: Medtages » Grundkort 1
702: Medtages » Ledningslag 1
703: Medtages » Diverse 1
704: Medtages » Iso-kurver og tekst ved knuder 1
705: Medtages » Egenskabstekster 1
706: Medtages » Termofoto 1
707: Medtages » Energidistrikter 1
708: Medtages » Forbrugeroplysninger 1

08. Diverse:
Import af data
»  801: Diverse » Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil) 2
» 850: Diverse » Import af data » Import af energidistrikter 1
» 843: Diverse » Import af data » Import af DSFL / DTM 2
» 844: Diverse » Import af data » Import af DXF 2
» 891: Diverse » Import af data » Import af GML 1
» 845: Diverse » Import af data » Transformation af datafil 2
 
Eksport af data
» 807: Diverse » Eksport af data »Eksport af ledningsdata 1
» 849: Diverse » Eksport af data »Eksport af energidistrikter 1
» 836: Diverse » Eksport af data »Eksporter til DXF 1
» 846: Diverse » Eksport af data »Eksporter til Termis 1
» 851: Diverse » Eksport af data »Opret KML-dokument 2
» 853: Diverse » Eksport af data » Eksport til ECW 2
 
Upload af data
» 892: Diverse » Upload af data » DXF til FTP 1
 
Penne
»  802: Diverse » Penne » Definition af penne 1
»  826: Diverse » Penne » Definition af intervaller 1
»  827: Diverse » Penne » Definition af variabel pen 1
 
803: Diverse » Kodetabel 2
804: Diverse » Slet ledninger / kodetabel 2
805: Diverse » Opsætning 1
894: Diverse » Indstillinger 1
838: Diverse » Adgangsstyring 1
809: Diverse » Vis symboler 1
847: Diverse » Vis stregtyper 1
848: Diverse » Definition af stregtyper  
833: Diverse » Dan fil til LER 1
814: Diverse » Slet alle knudepunkter 3
815: Diverse » Nyt pen nr og-eller ny tekststørrelse til diverse teksttyper 2
817: Diverse » Opdatering af register med aktive komponenter 2
818: Diverse » Sammenlægning af linier 2
819: Diverse » Beregning af centerlinie 2
820: Diverse » Flyt enkeltpunkter ind på nærmeste linie 2
821: Diverse » Opsøg sammenfaldende ledninger 2
825: Diverse » Opsøg sammenfaldende komponenter 2
822: Diverse » Tildel alle tilslutninger nyt kommunenr 3
834: Diverse » Ret stinavn til billedfilers placering 1
835: Diverse » List logfil 1
Konvertering / reparation af database
»  828: Diverse » Konvertering - reparation af database » Konvertering til ny database 1
»  830: Diverse » Konvertering - reparation af database » Konvertering af grundkort til ver. 2004 1
»  831- Diverse » Konvertering - reparation af database » Overførsel af brøndkartotek til komponentregister 1
»  832: Diverse » Konvertering - reparation af database » Konvertering af adressetema til ver. 2005 1
»  840: Diverse » Konvertering - reparation af database » Reparation af Paradox 1
» 842: Diverse » Konvertering - reparation af database » Vejkodekonvertering - Kommunesammenlægning 1
» 852: Diverse » Konvertering/Reparation af database » Reparation af knudepunkter 1
  888: Diverse » Konvertering / reparation af database » Integritetstest  
» 921: Diverse » Konvertering / reparation af database » Database Desktop 1
 
837: Diverse » Korrektion af ledningskoter 2
824: Diverse » Definition af funktionstaster 1
841: Diverse » Behandling af objekter og punkter uden kode 2
09. Beregning:
901: Beregning » Beregning 4
902: Beregning » Beregn iso-kurver 4
904: Beregning » Opsætning for beregning 4
10. Grundkort:
1001: Grundkort » Ret i grundkort 2
1002: Grundkort » Gadenavne 2
1003: Grundkort » Husnr 2
1005: Grundkort » Afgrænsning af grundkort 2
1006: Grundkort » Eksport af grundkort i DSFL 1
1007: Grundkort » Kopi af indtegnet topografi 2
11. Backup:
1101: Backup » Backup af ledningsdata 1
1102: Backup » Backup af grundkort 1
1103: Backup » Backup af forbrugerdata 1
1104: Backup » Backup af adgangsstyring 1
1105: Backup » Backup af opsætning 1
12. Hjælp
1201: Hjælp » Online hjælp

1

1202: Hjælp » List nuværende brugere 1
1203: Hjælp » Sti til LR-OPDAT 1
1204: Hjælp » Start fjernsupport 1
1205: Hjælp » DFF-EDB's Abonnementsservice 1
1206: Hjælp » RSS-nyheder X
···························································· ·······················································
Appendiks / Udgivelse:
» Appendiks: Opslag, Udskrift og Eksport
» Appendiks: Præsentation
» Appendiks: Udskrift og Data-eksport
·······················································
Appendiks / Meddelelser & kontroller m.v.:
»  Programmets informations- og fejlmeddelelser
»  KONTROL-TILRETNING.pdf
» Appendiks: Modellering af ledningsnettet
·······················································
Appendiks / Oversigter & Tabeller:
»  Jordtemperaturens årsvariation
»  Materiale- & stofværdier for vand
»  Stregtyper
»  Symboler
»  Farver
»  Papirformater
» ASCII-kodning

Grænseflader & Systemmiljø

·

Input-enheder

Arbejdsstation

Output-enheder

 • Tastatur
 • Pegeredskab
 • Skanner
 • Digitalt kamera
 • Satellitbaseret måleudstyr
-->
 • Processorhastighed
 • RAM
  ---
 • (PDA/håndholdt)
-->
| \

Systemmiljø
& -indstillinger

Program- og
dataadgang

Online-
services

 • Operativsystem
 • C++ runtime
 • Drivers
 • Database-styring
 • Systemindstillinger
--
 • Firewall
 • E-mail
 • Stationært & Mobilt
/ | \

Lokal arbejdsstation

Lokalnetværk

WAN

 • IDE- og SCSI-harddrive
 • USB-stick
 • Memorycard
 • Wi-Fi, Hotspots

Grundkortsdata
»  DSFL-format
» DXF-format
»  CSV-format
» RES-format » MAP »
»  DSFL-format
»  DXF-format

»  Windows Klippebord
»  BMP-format
» EMF-format
»  PDF-format
»  Print-fil
» Microsoft Office Document Image Writer
» XPS (XML Paper Specification)
Energidistrikter   » ENG-formatet
»  DSFL-format
»  DXF-format
Ledningsgeometri
& påskrifter
»  DSFL-format
»  DXF-format
»  CSV-format
» NR1-format
»  DSFL-format
DXF-format
»  NR1-format
» NR1-format
Egenskabs- &
beregningsdata
»  DSFL-format
»  CSV-format
» NR1-format
»  DSFL-format
»  DXF-format
»  CSV-format
Forbrugsdata
»  Databaseudtræk
»  Lokal forbrugsdatabase
» CSV-format
» IZAR@net
Forbrugerdatabase
»  Opkobling til DFF-EDB's Forbrugerdatabase
 
Relation til
rastergrafik
»  BMP-formatet
»  JFIF (JPG/JPEG)-formatet
» ECW-formatet
 
Digital terræn model » DTM  
Database-integration   » BDE/ODBC
Online tjenester
»  Interaktion med DFF-EDB's Forbrugerdatabase
» WEB-server
Termografi-data » B&L-formatet  
E-mail   » Grænseflade: E-mail

Medieformater:
--
Indholdsformater:
| |
Strukturformat:
--
Referencesystemer:
 • Planreferencesystemer (Koordinatsystemer)
  (System34/45, UTM32/33)
 • Højdereferencesystemer (DNN, DVR90)
 • Geoide-modeller (ED50, WGS84, ETRS89)

DATA-transport

/ /\

\

Programafvikling:

Fil-lagring:

Database-afvikling:

Online-services:

|

|

|

|

Arbejdsstation

Fil-service

Database-service

Net-service

|

|

|

|

Programapplikation

Programdata
Projektdata
Referencekort
Lokale forbrugerdata
Dokumentation

Projektdata
Forbrugerdatabase
Automatisk
programopdatering
Datapakker
WEB-server
FOF-interaktion